Kessels Muziekinstrumenten Museum ontvangt Philharmonie 50 Plus uit Souburg

Een bezoek van Philharmonie 50 Plus uit het Zeeuwse Souburg op woensdag 26 oktober aan het Kessels Muziekinstrumentenmuseum was ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van deze muziekvereniging. Zij zijn destijds opgericht op instigatie van de portefeuillehouder welzijn van de gemeente Vlissingen. Afgelopen jaar heeft de gemeente laten weten dat de jaarlijks toegekende subsidie in een afbouwende reeks van 5 jaar wordt beŽindigd, d.w.z. tot 2020. Daarna is het uit met de subsidiepret. Uiteraard wordt daarna gewoon doorgegaan, althans dat is de bedoeling. De nodige inkomsten zal men zo nodig trachten op andere wijze te genereren.

Na vertoning van de Kessels Historie werd het uit ca. vijftig personen/muzikanten bestaande gezelschap op zijn Brabants ontvangen met koffie, thee en natuurlijk worstenbrood.

In groepen werden de afzonderlijke zalen bezocht. Zalen met voormalig handgereedschap en gas aangedreven machines met daaropvolgend de verscheidene zalen met muziekinstrumenten. Blaasinstrumenten, snaar en strijkinstrumenten, slaginstrumenten en aanverwante zaken zoals uniforme kleding, bladmuziek, vaandels en fraaie schellenbomen. Speciaal het atelier waar de muziekinstrumenten gereviseerd en opgeknapt worden had bijzondere aandacht. Hier wordt het ambacht ten volle uitgeoefend.

Ondertussen werden diverse instrumenten bespeeld waaronder een samenspel met een Kessels pathefoon op dwarsfluit.

Allerlei Tilburgse zaken, muzikale onderwerpen etc. kwamen voor het voetlicht en du moment het uurwerk de baas werd over deze middag verliet het gezelschap onder hartelijk dankzegging het Kessels Muziekinstrumenten Museum. Onze vrijwilligers genoten van uw aanwezigheid.

Nanning Schaap en Geert van Nunen.