Horen en zien vergaat bij Kessels Muziekinstrumenten Tilburg tijdens het Open Museum weekend van 8 en 9 april.

Het voorjaar 2017 is weer aangebroken en dat betekent ook weer tijd voor Kessels Muziekinstrumenten tijdens het Nationale Museumweekend. 

Dit jaar is Kessels Muziekinstrumenten opnieuw gratis  te bezoeken op zaterdag  8- en zondag 9 april tussen 12.00 en 17.00 uur. 

In het afgelopen jaar keken  wij terug op een opnieuw stijgend aantal bezoekers die zonder uitzondering ronduit vaak verbaasd zijn wat Kessels hen toont.  “Onbekend maakt echt onbemind!”

Daarom nodigen wij u graag uit om op 8- en 9 april a.s. (opnieuw) kennis te maken met Kessels zodat wij u persoonlijk bij kunnen praten over de jongste ontwikkelingen.

Peeters muziekinstrumenten Tilburg:

Op 14 februari jl. overleed op 84-jarige leeftijd de heer Ad Peeters, laatste telg uit een (andere) beroemde muziekinstrumentenbouwers-familie uit Tilburg. 

Reeds in leven heeft de familie Peeters haar steun toegezegd aan Kessels, want de vader van Ad Peeters (Frans Peeters Sr.) had het vak van instrumentenmaker immers geleerd in de beroemde fabriek van Mathieu Kessels.  Veel zeldzame gereedschappen uit de fabriek van Peeters zijn afkomstig uit de fabriek van Kessels en vinden nu samen met enkele zeer zeldzame muziekinstrumenten hun weg weer terug naar Kessels.

Op 8- en 9 april as. zullen wij al gepast aandacht besteden aan de familie Peeters.

 

Antieke trommen van Kessels en Peeters:

Zowel de Tilburgse instrumentenbouwers Kessels, Peeters en Passier bouwden in de afgelopen eeuw naast blaasinstrumenten ook grote aantallen slaginstrumenten. Via een recent opgerichte groep van fanatieke verzamelaars zullen zij gedurende  het museum-weekend bij Kessels diverse antieke Tilburgse trommen tentoonstellen. Ook zullen zij enkele workshops over deze ‘vintage’ trommen houden.

Op zondag 9 april kunnen bezoekers van Kessels bovendien genieten van live muziek door het Opstaporkest van de Nieuwe Koninklijke Harmonie Tilburg,  maar ook door een ‘Petit Harmonie’.  Dit miniatuur harmonieorkest bestaat uit slechts zes personen, maar maakt muziek voor 60 man compleet met een flinke dosis humor!

Bestuur en vrijwilligers van Kessels museum nodigen u van harte uit tijdens het weekend van 8 –en 9 april om dit, onder het genot van een kopje koffie, zelf te komen aanschouwen.

193-1

Muziekinstrumentenmuseum Tilburg

Wenst u een voorspoedig gezond en muzikaal 2017

 

 

Het bestuur en medewerkers van het museum  hebben afgelopen jaar hard gewerkt om de collectie van Kessels Muziekinstrumenten te onderhouden en te presenteren.

 

De meeste historische instrumenten zijn bespeelbaar en een uitdaging om deze te komen bewonderen.

 

 

Kessels Muziekinstrumenten Museum ontvangt Philharmonie 50 Plus uit Souburg

Een bezoek van Philharmonie 50 Plus uit het Zeeuwse Souburg op woensdag 26 oktober aan het Kessels Muziekinstrumentenmuseum was ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van deze muziekvereniging. Zij zijn destijds opgericht op instigatie van de portefeuillehouder welzijn van de gemeente Vlissingen. Afgelopen jaar heeft de gemeente laten weten dat de jaarlijks toegekende subsidie in een afbouwende reeks van 5 jaar wordt beëindigd, d.w.z. tot 2020. Daarna is het uit met de subsidiepret. Uiteraard wordt daarna gewoon doorgegaan, althans dat is de bedoeling. De nodige inkomsten zal men zo nodig trachten op andere wijze te genereren.

Na vertoning van de Kessels Historie werd het uit ca. vijftig personen/muzikanten bestaande gezelschap op zijn Brabants ontvangen met koffie, thee en natuurlijk worstenbrood.

In groepen werden de afzonderlijke zalen bezocht. Zalen met voormalig handgereedschap en gas aangedreven machines met daaropvolgend de verscheidene zalen met muziekinstrumenten. Blaasinstrumenten, snaar en strijkinstrumenten, slaginstrumenten en aanverwante zaken zoals uniforme kleding, bladmuziek, vaandels en fraaie schellenbomen. Speciaal het atelier waar de muziekinstrumenten gereviseerd en opgeknapt worden had bijzondere aandacht. Hier wordt het ambacht ten volle uitgeoefend.

Ondertussen werden diverse instrumenten bespeeld waaronder een samenspel met een Kessels pathefoon op dwarsfluit.

Allerlei Tilburgse zaken, muzikale onderwerpen etc. kwamen voor het voetlicht en du moment het uurwerk de baas werd over deze middag verliet het gezelschap onder hartelijk dankzegging het Kessels Muziekinstrumenten Museum. Onze vrijwilligers genoten van uw aanwezigheid.

Nanning Schaap en Geert van Nunen.

148-1

KVG Berkel-Enschot e.o. bezoekt het Kessels Muziekinstrumentenmuseum Tilburg.

Woensdag 9 november 2016

en

Donderdag 10 November 2016

In het programma van KVG Berkel-Enschot e.o. ontbrak een bezoek aan het Kessels Muziekinstrumentenmuseum. Het stond al even op de rol maar nu kwam het er van.

Het KVG Berkel-Enschot e.o. is een vrouwenorganisatie, die ruim 40 jaar bestaat.

Het bezoek aan het ‘Kessels’ werd uitvoerig voorbereid: Deze zeer actieve club verzorgt lezingen, cursussen, denk aan kunstgeschiedenis, filosofie, muziek, literatuur, bewegingsleer enz. met daarnaast musea- en steden bezoek.

Zeker de excursies zijn van zeer uitlopende aard.

 

 148-2

 

 

Toelichting:
Kessels was van 1886 tot 1955 een fabriek van muziekinstrumenten met internationale faam. Zij produceerde meer dan een half miljoen instrumenten. Mathieu Kessels was een innovatieve fabrikant met een groot hart voor de sociale aspecten van zijn medewerkers. Daarnaast was hij componist, uitgever, schrijver, drukker en ook stimulator van het Tilburgse en Zuid-Nederlandse muziekleven.
Een persoonlijke tragedie was de moord op zijn dochtertje Marietje in 1900.                     Maak kennis met de geschiedenis en de muziekinstrumenten van de fameuze fabriek van Mathieu Kessels. En neem een kijkje in de ateliers waar vakmensen muziekinstrumenten restaureren voor zowel professionals als particulieren.

***************************

We startten met het gebruikelijke kopje koffie en thee waarna men geïnteresseerd  de introductiefilm bekeek. Twee zeer goed voorbereide groepen namen enthousiast en leergierig  het Tilburgse verhaal tot zich, zowel op de woensdag en donderdagmiddag en gaandeweg had een ieder haar eigen muzikale geschiedenis en verhaalde daarover.

Tevredenheid alom, zowel bij het bezoekende KVG als bij de rondleiders.

Een aanrader ‘pur sang’

148-3

Boekpresentatie Muziek te Paard

Door jonkheer mr. Georg Reuchlin

Op vrijdagmiddag 14 oktober 2016 bezocht Jonkheer Mr. Georg Reuchlin het Kessels Muziekinstrumentenmuseum te Tilburg voor zijn boekpresentatie. Met om 14.00 uur de presentatie en uitreiking aan belangrijke personen van zijn werk ´Muziek te Paard’. Aansluitend volgde om 14.30 uur in het auditorium het optreden van de Fanfare der Bereden Wapens (in vroegere tijden een muziekkorps te paard) met een aantal militaire werken. In het bijzijn van De heer Paul Kessels en bestuurslid de heer Hans van den Muijsenberg waren we getuige van een strakke militaire en muzikale exercitie van dit korps. Daaropvolgend sloot men af met een algehele rondleiding in het Kessels Muziekinstrumentenmuseum. In de vorige eeuwen was Kessels leverancier van muziekinstrumenten aan diverse legers in Nederland en ver daarbuiten.